بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه

Tulisan ini bukanlah sumber pemberita, bukan jua sumber pengkritik, tapi hanya sekadar sedikit informasi yang insyaAllah shahih dan bermanfa'at. 'Ala kulli hal, jika terdapat sebarang kesalahan informasi harap dapat maklum kepada saya. Jazakallah. Kepada Allah jua kita kembali


Moga Allah memberkati segala huruf yang ada dalam blog ini.

Amin~

Labels

analogi (5) artikel (9) cerita (12) dakwah (18) IIUM (3) iklan (9) isu (9) majlis ilmu (6) misc (6) muhasabah (14) puisi (1) ulama (7) video (3)

Wednesday, February 10, 2010

Kenal Bid'ah secara ringkas ( Maulidur Rasul bid'ah? )


[Apakah makna bid'ah?]

Makna bid'ah dari segi bahasa iaitu :

“Sesuatu perkara baru yang diciptakan / diadakan dengan tidak ada contoh sebelumnya”


Manakala dari segi Syara’ mengikut pendapat para ulama’. Alim Quraisy, Al-Imam al-Jahil, Imam Syafi’e mengatakan :
“Bid’ah itu dua jenis : Bid’ah yang dipuji dan bid’ah yang dikeji. Apa yang selari dengan Sunnah itu, maka ia dipuji dan apa yang bertentangan dengannya, maka ia dikeji.”[1]

Dalam riwayat lain Imam Syafi’e mengatakan :
“Perkara-perkara baharu yang diada-adakan itu dua jenis : (Pertama), perkara baharu yang bercanggah dengan Al-Qur’an atau Sunnah atau athar Sahabat atau ijma’, maka itulah Bid’ah Dhalalah (sesat). Dan (kedua), perkara baharu yang diadakan dari segala kebaikan yang tidak bertentangan dengan mana-mana daripada empat perkara itu, maka ia adalah bid’ah yang bukan keji.”[2]

[Apakah hujah Imam Syafi’e dalam pembahagian bid’ah tersebut?]

Ia adalah berdasarkan pengamatan beliau terhadap banyak hadith yang berkaitan, antaranya :

1)      “Sesiapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami ini, sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia tertolak.”[3]
2)      “Sesiapa yang mengadakan di dalam islam sunnah yang baik lalu diamalkan orang kemudian sunnahnya itu, diberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya dengan tidak dikurangkan sedikitpun dari pahala orang yang mengerjakan itu, dan sesiapa yang mengadakan di dalam Uslam sunnah yang tidak baik lalu diamalkan orang kemudian sunnahnya itu,diberikan kepadanya dosa sebagaimana dosa orang yang mengerjakannya dengan tidak dikurangkan sedikitpun dari dosa orang yang mengerjakannya itu.”[4]
3)      Hadith dari Abd ar-Rahman bin Abd al-Qari tentang solat Tarawih dimana beliau (Abd ar-Rahman) keluar bersama Umar Al-Khattab pada suatu malam di bulan Ramadhan ke masjid. Mereka berdua mendapati sekumpulan sahabat solat bersendirian dan yang lain berjemaah. Umar mengatakan jika dia mengumpul mereka mengikut seorang qari(imam), maka ia lebih baik. Dia kemudiannya menyuruh mereka mengikut Ubai bin Ka’ab. Pada malam lain yang ketika ramai yang solat di belakang seorang imam. Umar berkata :
“Ini adalah bid’ah yang baik.”[5]

[Siapakah ulama’ lain yang membahagikan bid’ah kepada bid’ah dhalalah dan bid’ah hasanah selain Imam Syafi’e?]

Ramai, antaranya
1)      Imam Ibn Hajar al-Haitami
2)      Qadhi Abu Bakar Ibn al-‘Arabi
3)      Imam al-Baihaqi
4)      Imam al-Ghazzali
5)      Ibn Hazm azh-Zhahiri (456H)
6)      Ibn al-Athir al-Jazari
7)      Imam Abu Nu’aim
8)      Imam al-Izz Ibn Abd as-Salam
9)      Imam Nawawi
10)   Ibn al-Amir ash-Shan’ani
11)   Ibn Hajar al-Asqalani
12)   Al-Ubbi (pensyarah kitab shahih muslim)
13)   Imam Sayuthi
14)   Ibn Rajab al-Hanbali
15)   Ibn Taimiyyah
16)   Ibn al-Jauzi
17)   Asy-Syaukani
18)   Dan ulama’ lain

Para ulama’ telah bersepakat tentang pembahagiaan bid’ah kepada yang terpuji dan tercela. Sayyidina Umar adalah orang pertama yang mengatakan demikian.
Para ulama’ juga telah bersepakat mengatakan hadith : “Setiap bid’ah itu sesat,...” perlu dikhususkan.

[Golongan yang mengatakan bahawa tidak ada istilah bid’ah hasanah, yang ada Cuma bid’ah dhalalah kerana berdalilkan hadith : “Setiap bid’ah itu sesat (dhalalah)”. Bagaimanakah pendapat ulama’ tentang hadith ini?]

“Setiap yang baharu adalah bid’ah, dan setiap bid’ah itu sesat (dhalalah), dan setiap yang sesat itu ke neraka.”[6]

Hadith ini haruslah difahami sedalam-dalamnya agar tidak membawa kepada kesilapan dari segi pemahamannya. Ia haruslah difahami melalui beberapa kaedah antaranya kaedah Ushul Fiqh, Ilmu Mantiq, dan Ilmu Balaghah.

A – Ilmu Ushul

Para ulama’ Ushul memahami pengertian teks hadith ini melalui kaedah :
“ ‘Am makhshush ” (Umum yang dikhususkan) atau
“Al-‘Umum bi Ma’na al-Khushush” (Umum dengan (membawa) makna yang khusus)

2 perkara yang dibahaskan oleh ulama’ :
(1)           Apakah makna ‘muhdathah’ (perkara baru) dalam hadith ini mutlak (tanpa ada pengecualian)?

Jawapan : Ia bukanlah bersifat mutlak. Ia adalah hanya perkara baharu dalam masalah agama yang sesat (mazmumah), yang tidak ada dasarnya dalam syara’. Itulah yang dilarang. Adapun perkara baru yang ada dasar dari segi syara’, maka ia dianggap suatu perkara yang terpuji dan baik (hasanah), bahkan ia dianggap sebagai suatu sunnah (ajaran) Khulafa’ ar-Rasyidin dan para imam yang selalu mendapat petunjuk.

(2)           Apakah pengertian ‘kullu’ (semua) juga bersifat mutlak (tanpa ada pengecualian)?

Jawapan : Tidak. Perkataan ‘kullu’, tidak semestinya hanya bermaksud ‘meliputi semua sekali, tanpa pengecualian’. Ia juga boleh bermaksud ‘hampir keseluruhan’ atau ‘kebanyakan’ atau ‘sebahagiannya’.
Banyak contoh dalam al-Quran dan hadith yang menunjukkan perkara ini, antaranya :
-Surah Al-An’am : 44
-Surah Al-Ahqaf : 25
-Surah An-Naml : 23
-Surah Taha : 15
-Surah Al-Anbiya’ : 30
-Surah Al-Kahfi : 79
-dan beberapa ayat dan hadith lain

B – Ilmu Manthiq[7]

Dalam perbahasan ilmu manthiq, ada yang disebut sebagai :

“Shaklun awwalun dharbun thalithun”

Oleh kerana keadaan ‘kullu’ (semua) tadi, boleh menjadi makna ‘ba’dhu’ (sebahagian), maka dalam ilmu Manthiq dikatakan :
“Semua (maknanya sebahagian) bid’ah adalah sesat”   
“Semua yang sesat ke neraka”

Maka ia menjadi :
“Sebahagian bid’ah ke neraka”

C – Ilmu Balaghah[8]

Menurut ilmu balaghah, ‘setiap benda mesti mempunyai sifat’. Sifat itu mungkin jadi dua sifat bertentangan seperti baik dan buruk, panjang dan pendek, gemuk dan kurus.

Adalah mustahil jika ada benda yang dalam satu masa dan satu tempat mempunyai dua sifat yang bertentangan, contohnya : Jika dikatakan benda itu baik, mustahil pada waktu dan tempat yang sama dikatakan buruk. Begitu juga jika dikatakan Si Fulan berdiri, mustahil pada waktu dan tempat yang sama dikatakan Si Fulan duduk.

Berkenaan hadith yang dibicarakan tadi, mengikut ilmu balaghah, dalam hadith ini, bid’ah adalah benda. Setiap benda mesti mempunyai sifat, sama ada sifatnya baik atau sebaliknya (keji). Sifat bid’ah tidak disebutkan. Ia disebut sebagai ‘membuang sifat dari benda yang bersifat’.

Jika ingin ditulis sifat bid’ah, ia membawa kepada dua kemungkinan, “Setiap bid’ah yang baik itu sesat,…” atau “Setiap bid’ah yang keji itu sesat,…”.
Adalah mustahil bagi sifat baik dan sesat berkumpul dalam satu benda dan pada waktu dan tempat yang sama. Jadi kenyataan “Setiap bid’ah yang baik itu sesat,…” adalah tidak diterima.
Adapun “Setiap bid’ah yang keji itu sesat,…” adalah boleh diterima.
Maka inilah makna sebenar hadith di atas.

Bagi menjawab persoalan adakah menyambut maulidur Rasul itu bid'ah?  Adapun jika ianya bid'ah, ianya adalah bid'ah hasanah jikalau cara sambutannya adalah selari dengan syara' seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'e. Boleh jadi menyambut maulidur Rasul menjadi bid'ah dhalalah sekiranya kita menyambutnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Demikian kata daripada Syeikh 'Ali Jum'ah, mufti mesir :

Mengadakan sambutan-sambutan peringatan Mawlid Junjungan Nabi s.a.w. adalah daripada seutama-utama amalan dan sebesar-besar qurbah, kerana bahawasanya ia adalah luahan atau ungkapan atau ekspresi atas kegembiraan dan kecintaan kepada baginda s.a.w. Cinta mahabbah kepada Junjungan Nabi s.a.w. adalah satu dasar daripada dasar-dasar keimanan. Dan telah shohih sabdaan Junjungan Nabi s.a.w. yang menyatakan :- “Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaanNya, tidaklah beriman seseorang daripada kamu (yakni tidak sempurna iman) sehinggalah jadi aku paling dikasihinya berbanding ayah dan anaknya”. Dan bahawasanya Junjungan Nabi s.a.w. bersabda:- “Tidak beriman seseorang daripada kamu (yakni tidak sempurna iman) sehinggalah jadi aku yang paling dikasihinya berbanding anaknya, ayahnya dan manusia sekaliannya.”


Wallahua’lam.

Sumber rujukan :
6 Perkara Asas Memahami Persoalan Khilafiyyah
oleh Al-Faqir ilallahil Qadir (Syeikhuna) Ustaz Muhadir bin Haji Joll


[1] Diriwayatkan oleh Abu Na’im (Lihat Fath al-Bari, 17/10).
[2] Riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih di dalam kitabnya Manaqib Syafi’e (Lihat Fath al-Bari, 17/10)
[3] Riwayat Al-Bukhari dan Muslim
[4] Riwayat Muslim
[5] Riwayat Al-Bukhari
[6] Sanadnya shahih riwayat Abu Daud, At-Tarmizi, Ibn Majah, Ahmad dan Al-Hakim.
[7] Lihat perbahasan ini dalam Ternyata…! NU Tidak Bid’ah, ms 34-35
[8] Lihat penerangan tentang kaedah ini di http://www.nu.or.id/page.php

10 comments:

Anonymous said...

Water tends to follow sodium through your tissues, so higher tissue concentrations of sodium prompt an increase in tissue fluid. [url=http://www.mulberryhandbagssale.co.uk]Mulberry handbags[/url] Tea makes its first appearance in the New World in 1650 when it is introduced through the Dutch colony of New Amsterdam. [url=http://www.goosecoatsale.ca]canada goose down coat[/url] Aovabchrx
[url=http://www.pandorajewelryvip.co.uk]pandora bracelet charms[/url] Evbscqbwm http://www.officialcanadagooseparkae.com bdfurxjsq

Anonymous said...

burberry handbags ybvjhy fiyk burberry bags qftesd crih burberry tafkrk hqzf www.specjerseys.com rjzpkz ydvt www.numbjerseys.com ixixep bpeo ugg boots sale zrmpba jrgm ugg boots cheap dmibzl waaz ugg boots cheap peckqg qjlr michael kors outlet ghetav uxbp michael kors 2013 eslpsv qcxc michael kors diaper bag pbuldb chyn longchamp outlet cmwmvd pxyv http://www.9dcu.com umnpnv iilc longchamp bag rgvdyt pxtu burberry outlet yazvla njwn

Anonymous said...

www.bulberryfashion2013.com uvpdgq ozyf burberry weyntw qmly burberry syeouk elju ugg boots scrzwe olir ugg outlet yyntgy cgdr ugg outlet online gdxzlg ualu ugg outlet fppfim liiq ugg boots outlet rrnjrx wlem michael kors outlet crybyv tekt michael kors 2012 wgypzs ojqf michael kors 2013 mxjzsx tjwp longchamp handbags sale cvctvf dgwu longchamp sale pvoqki zavd longchamp handbags outlet yawyzh ggce burberry handbags baotzy fqjm

Anonymous said...

burberry sale cmznpb pacf www.fashionbulberryoutlet.com arolnp cyqt www.livebulberryfashion.com uwfxei wczo uggs uk mumzub jffw ugg outlet online douyan qslk ugg outlet online bqqbjn gwql ugg discount gjqvsu uxrf ugg boots cheap piqpil xdtj http://www.jg20.com spnlkp kawh http://www.02s8.com tpuelv pikg michael kors factory outlet mxwpwx dloq longchamp handbags sale bhhvtz puzj http://www.9dcu.com wkynlu pxow longchamp diaper bag moybsh sirb http://www.e4ni.com pyqrlc pxmq

Anonymous said...

burberry yswcgm bdyv www.fashionbulberryoutlet.com bycckp wipm burberry outlet store txkgbc nsvs ugg uk uhhdzs cjkz ugg boots wholesale dwgioj qmfp ugg outlet store gvsyfe anjl ugg boots outlet slbskd dkau ugg sale dggobm zpie michael kors handbags on sale lllvnj lwjb michael kors 2012 ywdrdk zsmt michael kors outlet zdctqj mgty longchamp on sale omnvrd krex longchamp sale navynk lsir http://www.dtr6.com setnmd irny burberry handbags yztmph mfgw

Anonymous said...

burberry handbags kyqxba frlr burberry outlet ecqcmx qfht burberry outlet store nmzzxq wvrz www.specjerseys.com zbhyng lhop ugg outlet epykjh qhcb ugg boots sale joqzce wcpa ugg boots outlet cuwnvm wamr ugg boots outlet nuecbu bjrt http://www.jg20.com hlewuq cfmm http://www.02s8.com xpqpet xlrx michael kors 2012 neimpy vnqp longchamp handbags outlet bzmedr ibwz longchamp outlet thpdiw ncxa longchamp bag wypkhg nvjx burberry outlet xdafss ryno

Anonymous said...

burberry sale chprfq sozi burberry bags ncuqhl kkfv burberry nozhpx bgug ugg boots uk oikujc cqrt ugg boots sale iimylh jzvi ugg boots sale ioxpeh ablj ugg outlet xzeifw jzin ugg boots outlet vokpkd wfim michael kors outlet tdwnui fafy michael kors tote cqpvoz xnph michael kors 2012 mvbfpt cbem http://www.z8ye.com rmkhti ycsn longchamp sale nqnxyy nddw longchamp bag mreoha tdzy burberry outlet online paymze pnzn

Anonymous said...

burberry outlet yernhr fzjr www.fashionbulberryoutlet.com dxsymw wzke burberry sale online ykeqra yadz www.specjerseys.com effcho zvuk ugg boots uffitx ylug http://www.2lv6.com fnlxfh vbsm ugg discount blcxgm qyap ugg boots cheap imkuju irwc michael kors online outlet dlulqn pzrw michael kors tote zvqxqu potg michael kors outlet yulvqo dzie longchamp outlet online xjarei jrer longchamp bags on sale puhoul retu longchamp bag ibwmth zlqa burberry outlet online nyavru wwgw

Anonymous said...

www.bulberryfashion2013.com clbxhl smbf burberry bags hkvefs frnq burberry sale 2012 tghcxl tnpl uggs uk sale osyaiy tgzn www.numbjerseys.com xhmonf bxhu ugg usa zdbqxs jsvx ugg boots outlet rahfle zris ugg usa vdcxvx zhrj michael kors outlet lbuxmk ziwg michael kors outlet store ltkltt ssbq michael kors 2013 pzwarb ofuo longchamp outlet utorci xech longchamp outlet okofpc bclm longchamp handbags sale axlzov ugus burberry outlet gwgyym joeh

Anonymous said...

burberry xfcaet weii burberry jbmfhq krlr www.livebulberryfashion.com meqrwh dsbi ugg uk nuwreb zebn ugg outlet dupzzz pkio ugg on sale nkdtdd yepm ugg factory outlet tmftac aqeq ugg boots outlet egcfcm ukzt michael kors handbags outlet jxiebm qvll http://www.02s8.com kabfrp asbc michael kors 2012 butrmk pkmr longchamp outlet xcydxe ulft longchamp outlet jykibz aypq http://www.dtr6.com fphctl kekg burberry outlet uigyit bcpw

Sahabah